شركت فضای سبز نیروانا

زندگی شهری

  • چرا باید از فضای سبز استفاده کنیم ؟

    همه ما دوست داریم بیشتر وقتمان را در پارک ها و در فضای سبز بگذرانیم، بسیاری از خاطرات دوران کودکی ما در پارک ها اتفاق افتاده است. اما آیا این دلایل در پاسخ به سوال ” چرا باید از فضای سبز استفاده کنیم “، کافیست. با وجود اینکه بر همگان مشهود است که پارک ها بخش مهمی از هر جامعه هستند و تأثیر قابل توجهی بر […]